PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE "JAKUB"

mgr inż. Waldemar Kozera

Kierowanie budową

Moje działanie w tym obszarze obejmuje wszelkiego typu budynki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (chodniki, dojazdy, ogrodzenia, itd.). Jako kierownik odpowiadam za każdy aspekt budowy przez cały okres jej trwania.

Współpraca z kierownikiem budowy to świetnie rozwiązanie dla osób indywidualnych i firm podwykonawczych, które nie zatrudniają na stałe tego typu specjalistów. Powierzenie opieki nad budową kierownikowi daje poczucie bezpieczeństwa i pewności co do jakości wykonywanych robót na każdym ich etapie.

Koszt kierowania budową zależy od rodzaju budowy, planowanego czasu trwania budowy, stopnia trudności wykonywanych prac i tak zwanej bytności na budowie.