PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE "JAKUB"

mgr inż. Waldemar Kozera

Przeglądy budynków

Przeglądy budynków to kontrola ich stanu technicznego. Obowiązkowe przeglądy cykliczne wynikające z Prawa Budowlanego muszą być wykonane, w zależności od kontrolowanych obiektów, raz na rok lub przy powierzchniach jednej kondygnacji równej lub większej od 2000m2 dwa razy w roku. Co najmniej raz na pięć lat odbywają się kontrole rozszerzone. Kontrole powinny być zlecane przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego.

Posiadam uprawnienia do wykonywania przeglądów rocznych, pięcioletnich oraz półrocznych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, tzn. stan techniczny dachu, ścian, rynien, rur spustowych, konstrukcji dachu, klatek schodowych, kominów itp. Podczas kontroli instalacji w budynku współpracuję ze specjalistami z uprawnieniami ds. instalacji sanitarnych (kanalizacja, woda, centralne ogrzewanie, gaz) i z uprawnieniami ds. instalacji elektrycznych.

Do składania zapytań ofertowych dotyczących przeglądów zapraszam właścicieli budynków, zarządców, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, firmy posiadające obiekty budowlane, np. również takie, jak galerie handlowe.

Koszt przeglądu zależy od wielkości i ilości obiektów budowlanych w jednym rejonie oraz wieku tych obiektów i poziomu skomplikowania obiektów.