PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE "JAKUB"

mgr inż. Waldemar Kozera

Nadzory budowlane

W ramach nadzoru budowlanego sprawdzam oraz kontroluję wykonywanie robót z zakresu:

– remontów elewacji (termomodernizacje i ocieplenia)
– remontów kamienic pod nadzorem konserwatora zabytków
– remontów dachów (płaskie i strome)
– budowy budynków od podstaw
– prac konstrukcyjno-budowlanych, sanitarnych, elektrycznych

Podczas prowadzenia nadzoru całościowego obiektu współpracuję z inspektorami do spraw instalacji sanitarnych i elektrycznych. Nadzoruję prace wszelkich obiektów budowlanych (budynki, wiaty, ogrodzenia, mniejsze roboty drogowe) i remonty. Mam potwierdzone referencjami doświadczenie przy nadzorze obiektów zabytkowych.

Do składania zapytań ofertowych dotyczących nadzorów budowlanych zapraszam inwestorów indywidualnych, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, firmy i instytucje.

Wycena zależy od wielkości zadania i jego trwania. Możne być ustalona, biorąc pod uwagę rodzaj obiektu, poziom trudności wykonywanych prac, przedział czasowy i tak zwaną bytność na budowie.